psslm    30 May 2021 : 22:10
 None    Misc

Alhamdullillah, Yang Berbahagia Datuk Wira Haji Megat Zulkarnain Tan Sri Omardin Mahaguru Muda PSSLM Bersama Dengan Presiden PSSLM Dato Dr Muhammad Fairus Hussain Menyampaikan Sedikit Sumbangan Ke MAPIM : Malaysian Consultative Council for Islamic Organization Bagi Membantu Mereka-Mereka Di Gaza, Palestin.

SumbanganPalestin

Alhamdullillah, Yang Berbahagia Datuk Wira Haji Megat Zulkarnain Tan Sri Omardin Mahaguru Muda PSSLM Bersama Dengan Presiden PSSLM Dato Dr Muhammad Fairus Hussain Menyampaikan Sedikit Sumbangan Ke MAPIM : Malaysian Consultative Council for Islamic Organization Bagi Membantu Mereka-Mereka Di Gaza, Palestin.printer friendlyThis news item is from Pertubuhan Seni Silat Lincah Malaysia
http://www.silatlincah.com.my/v3/news.php?extend.699